ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล


ให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุม ดูแลเรื่องอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ อันมีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ รวมถึงชดเชยค่ารักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก และภัยพิเศษอื่นๆ เช่นการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การจลาจล และนัดหยุดงาน ฯลฯ

  • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA HAPPY 45+

อุ่นใจทุกที่ คุ้มครองทั่วโลก ตลอด 24 ชม.

เพิ่มความอุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม ที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ อันมีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ รวมถึงชดเชยค่ารักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ในขณะทำงาน พักผ่อน ระหว่างเดินทาง หรือท่องเที่ยว

สร้างสวัสดิการให้ตัวเองได้ ไม่ว่าอายุมากแค่ไหน

ยิ่งอายุมาก ความเสี่ยงอุบัติเหตุก็มากขึ้น สบายใจทุกค่าใช้จ่ายเรื่องอุบัติเหตุ กับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA HAPPY 45+ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 45-80 ปี ต่ออายุกรมธรรม์ได้ตลอดชีวิต ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ชดเชยค่ารักษาพยาบาล พร้อมค่าใช้จ่ายสำหรับรถเข็นผู้ป่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์