ประกันทรัพย์สิน

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล


ให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุม ดูแลเรื่องอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ อันมีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ รวมถึงชดเชยค่ารักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก และภัยพิเศษอื่นๆ เช่นการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การจลาจล และนัดหยุดงาน ฯลฯ

  • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA HAPPY 45 Plus

อุ่นใจทุกที่ คุ้มครองทั่วโลก ตลอด 24 ชม.

เพิ่มความอุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม ที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ อันมีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ รวมถึงชดเชยค่ารักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ในขณะทำงาน พักผ่อน ระหว่างเดินทาง หรือท่องเที่ยว

สร้างสวัสดิการให้ตัวเองได้ ไม่ว่าอายุมากแค่ไหน

ยิ่งอายุมาก ความเสี่ยงอุบัติเหตุก็มากขึ้น สบายใจทุกค่าใช้จ่ายเรื่องอุบัติเหตุ กับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA HAPPY 45 Plus สมัครได้ตั้งแต่อายุ 45-75 ปี ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 100 ปี ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ชดเชยค่ารักษาพยาบาล พร้อมค่าใช้จ่ายสำหรับรถเข็นผู้ป่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์