แบบประกันเพื่อสร้างเงินออม

มั่นใจกับความคุ้มครองและผลตอบแทนที่มั่นคง ด้วยหลากหลายทางเลือกของประกันชีวิตเพื่อการสร้างเงินออม พร้อมให้คุณเดินหน้าสู่เป้าหมายที่ต้องการตามไลฟ์สไตล์ในแบบคุณ

  ประกันชีวิต
แบบไม่มีเงินปันผล
ประกันชีวิต
แบบมีเงินปันผล
ประกันชีวิตควบการลงทุน
(Unit Linked)
ความเสี่ยง ต่ำ ปานกลาง ขึ้นอยู่กับรูปแบบการลงทุนของผู้เอาประกันภัย
ผลตอบแทน การันตีผลตอบแทนแน่นอน การันตีผลตอบแทนบางส่วน + เงินปันผล (ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัท) ไม่การันตีผลตอบแทน (ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนที่เลือกลงทุน)
การลงทุน ลงทุนโดย บริษัท ประกันชีวิต ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ลงทุนโดย บริษัท ประกันชีวิต ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเล็กน้อย เพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถเลือกลงทุนเอง ภายใต้กองทุนที่บริษัทกำหนด
ความคุ้มครอง
และเบี้ยประกันชีวิต
ขึ้นอยู่กับแบบประกันแต่ละชนิด เป็นไปตามเงื่อนไขของแบบประกัน ขึ้นอยู่กับแบบประกันแต่ละชนิด เป็นไปตามเงื่อนไขของแบบประกัน มีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่มหรือลดเบี้ยประกัน และจำนวนเงินเอาประกันภัยได้เองตามเงื่อนไขของแบบประกัน
ลดหย่อนภาษีได้ ตามกฎหมาย กําหนดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี ตามกฎหมาย กําหนดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี ได้เฉพาะส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการประกันภัย แต่ไม่เกินสิทธิ์ที่สรรพากรกำหนด ส่วนของเงินลงทุนไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ