การประกันภัยโจรกรรม

ทรัพย์สินปลอดภัย มั่นใจที่มีความคุ้มครอง

คุ้มครองทรัพย์สินอันมีค่าของคุณในสถานที่เอาประกันภัย กรณีเสียหายหรือสูญหายจากการถูกโจรกรรม ชิงทรัพย์ ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ตลอดจนความเสียหายต่อตัวอาคาร อันเกิดจากการโจรกรรมทรัพย์สิน

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ