hero

แผนฝึกอบรมและวิชาการ

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

กันยายน 2562

สิงหาคม 2562

กรกฎาคม 2562 update : 2/7/62

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

กันยายน 2562

สิงหาคม 2562

กรกฎาคม 2562 update : 3/7/62

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

กันยายน 2562

สิงหาคม 2562

กรกฎาคม 2562 update : 21/6/62

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สำนักงานใหญ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาพิจิตร วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาเลย วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาหนองบัวลำภู วันที่ 20 กรกฎาคม 2562

ขอรับใบอนุญาตฯ ณ สาขาเชียงคำ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 ณ สาขาพิจิตร วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 ณ สาขาเลย วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 ณ สาขาพิจิตร วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ