hero

ฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ไตรมาสที่ 1 ปี 2566

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

แผนอบรมหลักสูตรภายใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 22 มีนาคม 2566 (ศูนย์เหนือ)

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 25 มีนาคม 2566

ต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ วันที่ 26 มีนาคม 2566

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ วันที่ 22 มีนาคม 2566

ต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ วันที่ 25 มีนาคม 2566

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ณ สาขาเชียงราย วันที่ 22-24 มีนาคม 2566

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ