hero

ฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

กันยายน 2565

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565

แผนอบรมความรู้สำหรับ FA

หัวข้อเรื่อง

เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 Update:5/4/65

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 20 สิงหาคม 2565 สาขาชลบุรี

ขอรับใบอนุญาตฯ แบบออนไลน์ วันที่ 20 สิงหาคม 2565 สาขาพิษณุโลก

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 แบบออนไลน์ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป แบบออนไลน์ วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป แบบออนไลน์ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 เรียนผ่านApplication Webex Meeting

ประกาศผลสอบ

หัวข้อเรื่อง
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ