hero

ฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขาย

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

หัวข้อเรื่อง

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2567

แผนอบรมขอรับ/ขอต่อ ไตรมาสที่ 3 ปี 2567

แผนอบรมความรู้ของบริษัท

หัวข้อเรื่อง

แผนอบรมหลักสูตรภายใน ไตรมาสที่ 3 ปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หัวข้อเรื่อง

ขอรับใบอนุญาตฯ วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ออนไลน์

ขอรับใบอนุญาตฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ออนไลน์

ขอต่อใบอนุญาตฯ (ครั้งที่ 1) วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ออนไลน์

ขอต่อใบอนุญาตฯ (ครั้งที่ 3) วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ออนไลน์

ขอต่อใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป วันที่ 12-14 มิถุนายน 2567 ออนไลน์

ขอต่อใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป วันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 สาขาพิษณุโลก

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ