กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life

2020-03-13T00:00:00Z
​​Banner COVID-19

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ บริษัทได้พิจารณามอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หากผู้เอาประกันภัยมีอาการความผิดปกติของร่างกายซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบริษัท ว่าได้รับการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้ต้องรับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเป็นทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

1. ผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน

ได้แก่ บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส, สุขภาพ 2011, สุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก), ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์, บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ, บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์, และบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ) 

รับค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน จำนวน 2,000 บาทต่อวัน ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยมีผลคุ้มครองจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (รับสิทธิ์ฟรีโดยอัตโนมัติ / กรณีลูกค้าใหม่ต้องซื้อประกันสุขภาพที่กำหนดภายในวันที่ 30 เม.ย. 63 / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

2. ผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์อื่นๆ

รับค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน จำนวน 1,000 บาทต่อวัน ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยมีผลคุ้มครองจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

• สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่ ทุกช่องทาง ยกเว้นประกันกลุ่ม
• ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน BLA Happy Life เพื่อรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 (หากเคยดาวน์โหลดและลงทะเบียนแล้วก่อนหน้านี้ จะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ)
• ผู้เอาประกันหนึ่งราย มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นี้ หนึ่งสิทธิ์เท่านั้น แม้มีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับมากกว่า 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BLA Happy Life เพื่อรับสิทธิ์ และดูรายละเอียดความคุ้มครองได้ที่ :
http://bit.ly/HLApp-Covid5

​​BLA COVID-19 Register
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ