ผลิตภัณฑ์การเงินผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)

บัวหลวงห่วงลูกหลาน


คุ้มครองชีวิตพร้อมออมระยะยาวเพื่อลูกหลาน ให้คุณเลือกคุ้มครองได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 15 ปี ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นเพียง 100,000 บาท พร้อมรับเงินคืนทุกปี

 • เลือกระยะเวลาคุ้มครอง ได้ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 15 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำเพียง 100,000 บาท
 • รับเงินคืนทุกปี ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิต
 • รับครั้งแรก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยมาตรฐานสะสมตามจริงแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
 • รับเงินกองทุนการศึกษาทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยเริ่มรับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิตถึงครบกำหนดสัญญา
2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา รับผลประโยชน์เงินคืนรวม 110%-115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเอาประกันภัย)
 • วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงครบกำหนดสัญญา รับเงินคืนทุกปี 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ในวันครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เบี้ยมาตรฐานสะสม หมายถึง เบี้ยประกันภัยอัตราปกติที่ไม่รวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ เนื่องจากเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เช่น ผู้เอาประกันภัยเคย หรือมีประวัติสุขภาพ หรือมีอาชีพที่เสี่ยงภัยมากกว่าปกติ

เงื่อนไข

 • อายุที่รับประกันภัย 20-55 ปี สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี และอายุ 20-50 ปี สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี หรือ 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี หรือ 15 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เพศ และอายุของผู้สมัครเอาประกันภัย)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย อายุ เพศหญิง เพศชาย
10 ปี 20-55 ปี 103.8 - 107.8 บาท 104.2 - 109.7 บาท
15 ปี 20-50 ปี 70.5 - 73.3 บาท 70.8 - 75.9 บาท

รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333
หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2777 8888 หรือ www.bangkoklife.com

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ