กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมทำดีถวายพ่อ มอบน้ำดื่ม 120,000 ขวด บริการประชาชน ณ จุดถวายดอกไม้จันทน์

2017-10-27T00:00:00Z
     ​บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทย โดยกรุงเทพประกันชีวิตนำน้ำดื่มกว่า 120,000 ขวด และผ้าเย็นกว่า 35,000 ผืน เพื่อบริการประชาชน ณ จุดถวายดอกไม้จันทน์ทั่วกรุงเทพ พร้อมกันนี้บริษัทฯ จัดทำหนังสืออันทรงคุณค่า “9 คำพ่อสอน” จำนวน 20,000 เล่ม เพื่อมอบให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธถวายดอกไม้จันทน์ ณ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในกรุงเทพมหานคร
     ​ในการนี้ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดน้ำดื่มและผ้าเย็น เพื่อแจกจ่ายอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานในพื้นที่ต่างๆ ที่สำนักปลัดกรุงเทพมหานครได้จัดสร้างขึ้นเป็นพระเมรุมาศจำลอง ได้แก่ จุดถวายดอกไม้จันทน์ 4 จุดหลัก ณ ท้องสนามหลวง รวมทั้งสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร อาทิ สวนรมณีนาถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร วัดพระราม 9 วัดพระศรีมหาธาตุ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง วัดพรมหวงศาราม เป็นต้น
     ​พร้อมยังจัดทำหนังสืออันทรงคุณค่าที่รวบรวม ๙ คำพ่อสอน ซึ่งเป็นเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเทพระกำลังทุกด้านบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๗o ปี นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพื่อเป็นแนวน้อมนำ ๙ คำพ่อสอนมาเผยแพร่ โดยสร้างสรรค์เป็นหนังสือประกอบภาพงดงามตามจิตนาการสำหรับพสกนิกรทั้งประเทศในการน้อมนำคำพ่อสอนไปปฏิบัติ ให้กับประชาชนที่เข้าถวายดอกไม้จันทน์
     ​คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความอาลัยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย พร้อมขอน้อมนำคำพ่อสอนมาปฏิบัติทั้งในรูปแบบการบริหารงาน การดำเนินงานต่างๆ เพื่อมุ่งพัฒนาองค์กร และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ