กรุงเทพประกันชีวิต


“กรุงเทพประกันชีวิต” มอบความห่วงใยพลังทัพหน้าและสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าด้วยการฉีดวัคซีนโควิด-19

2021-07-27T00:00:00Z

      บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบความห่วงใยและเล็งเห็นถึงความสำคัญของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นปราการด่านหน้าที่เป็นพลังสำคัญของบริษัท ด้วยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อความปลอดภัยของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินอีกทั้งเพื่อมอบความมั่นใจในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยการฉีดวัคซีนจะจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพประกันชีวิต เร็วๆ นี้

     นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่า “การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคน ช่วงที่ผ่านมาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและช่วยดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้ช่วยจัดหาการฉีดวัคซีนให้กับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นปราการด่านหน้าของบริษัทในการทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิตเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินในการทำหน้าที่ และเพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าต่อการรับบริการจากกรุงเทพประกันชีวิต โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเมดพาร์คในการส่งบุคลากรทางการแพทย์มาเพื่อฉีดวัคซีนให้กับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท”

     “บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมพัฒนาตนเองให้ทำงานในแนวทางของนักวางแผนการเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรุงเทพประกันชีวิตเดินหน้าเพื่อสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจ ในการนำเสนอขายแบบประกันรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ลูกค้า เราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ด้วยความมั่นใจทั้งด้านการเงินและสุขภาพ” นายอนุชา กล่าวทิ้งท้าย

     กรุงเทพประกันชีวิตเล็งเห็นถึงความปลอดภัยสูงสุดของการให้คำปรึกษาทางการเงินและการเสนอขายแบบประกันสำหรับลูกค้าและผู้ถือกรมธรรม์ ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของกรุงเทพประกันชีวิต สามารถสอบถามรายละเอียดของบริการด้านต่าง ๆ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-777-8888หรือเว็บไซต์ www.bangkoklife.com

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ