นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล (จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัลThailand's Corporate Brand Rising Star 2013 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดการเงิน มอบโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล (จากขวา) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร กุณฑลี รื่นรมย์ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จุฬาฯ ประธานโครงการงานวิจัยเรื่องการวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย ร่วมแสดงความยินดี