กรุงเทพ 118

 • เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเดือนละ 1,200 บาท
 • รับประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือน จนถึงอายุ 60 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี รับความคุ้มครองนาน 18 ปี
กรุงเทพ 118
กรุงเทพ 118

กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว

กรณีเสียชีวิตทั่วไป
รับเงินคืน 118% ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว พร้อม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะและสายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ

 1. กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 2. กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา
  - มือ 2 ข้าง หรือเท้า 2 ข้าง หรือสายตา 2 ข้าง รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  - มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง และสายตา 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  - มือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  - นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน โดยต้องตัดออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ) จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงสูงสุด 5 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตรายเดือน(ต่อครั้งที่เข้ารักษา)

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

สนใจแบบประกัน กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

×

สนใจแบบประกัน
กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ