กรมธรรม์หาย...ทำยังไงดี?!?

​กรมธรรม์หาย...หาเท่าไรก็ไม่เจอ ทำยังไงดี?!? ไม่ต้องตกใจไป พี่บีมีคำตอบ! เพียงเตรียมเอกสารให้ครบตามนี้ ก็สามารถยื่นเรื่องขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ได้ครับ


เอกสารที่ต้องใช้

  • ใบแจ้งความ : กรุณาระบุชื่อ - สกุลของผู้เอาประกันภัย เลขที่กรมธรรม์และชื่อบริษัทให้ชัดเจน
  • กรอกเอกสาร "ขอเปลี่ยนแปลง" และระบุข้อมูลให้ครบ : สำหรับหัวข้อให้เลือกข้อ 8 ขอออกกรมธรรม์ใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  >> https://bit.ly/ChangeRequest-Doc
  • สำเนาบัตรประชาชน : พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง สามารถยื่นผ่านตัวแทนประกันชีวิต หรือสำนักงานสาขา หรือส่งทางไปรษณีย์มายังสำนักงานใหญ่ ตามที่อยู่นี้
    • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ช่องทางออนไลน์ในการดูข้อมูลกรมธรรม์ของคุณ

นอกจากในเล่มกรมธรรม์แล้ว ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตยังสามารถดูข้อมูลกรมธรรม์ได้ง่าย ๆ สะดวกสบาย ผ่าน 3 ช่องทางบริการออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ