ปรับปรุงนโยบายการรับชำระเบี้ยประกันภัยด้วยเงินสด

เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด และความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้นในการชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจึงได้ปรับปรุงนโยบายการรับชำระเบี้ยประกันภัยด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาโดยกำหนดการรับชำระด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ สำนักงานใหญ่สำนักงาน สาขา ดังนี้

เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่มีจำนวนเงินเกินกว่าที่กำหนด ท่านสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่อไปนี้

​ท่านสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน BLA Happy Life ได้ที่ http://bit.ly/HappyLifeApp

​หมายเหตุ : ช่องทางการทำธุรกรรม ในข้อ 2-4 ไม่ได้รับสิทธิในการร่วมลุ้นรางวัลแคมเปญ "70 ปี กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมลดได้ลุ้น ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างมั่นใจ"
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ