เงินช็อต...หมุนไม่ทัน ใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้นะ!

​ช่วงนี้เงินช็อต หมุนไม่ทันก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะกรมธรรม์ประกันชีวิต ช่วยเราได้ในยามเดือดร้อน นอกจากคุ้มครองชีวิตแล้ว ยังให้สิทธิประโยชน์ทางการเงิน อย่างการกู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ได้อีกด้วย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการกู้ยืมเงินแบบอื่น ๆ 

ส่วนรายละเอียดและขั้นตอนการกู้ยืมก็ไม่ยุ่งยาก มาดูคำถามที่พบบ่อยพร้อมหาคำตอบได้ที่นี่
 

Q : กรมธรรม์แบบไหนที่กู้ได้

A : ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นแล้ว และมีผลบังคับอยู่ ซึ่งรูปแบบประกันชีวิตที่มีมูลค่าเงินสด ได้แก่ แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบำนาญ
 

Q : อัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร

A : ขึ้นอยู่กับแต่ละแบบกรมธรรม์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02-777-8888
 

Q : กู้ได้เท่าไร

A : กู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าเงินสดที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น (หักด้วยหนี้สินใด ๆ ที่มีอยู่)
 

Q : กรมธรรม์แบบไหนที่กู้ไม่ได้

A : กรมธรรม์ที่แปรสภาพเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ แปรสภาพเป็นแบบขยายระยะเวลา
 

Q : ต้องการจะทำเรื่องกู้ จะขอใช้สิทธิ์อย่างไร?

A: สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

​1. พิมพ์แบบฟอร์มจำนวน 2 ฉบับ โดยกรอกข้อมูลและลงนาม ให้เหมือนกับใบคำขอทำประกัน ในช่องผู้กู้ ทั้ง 2 ตำแหน่ง โดยมีพยานลงนาม 2 ท่าน ทั้ง 2 ฉบับ หากผู้เอาประกันภัยยังอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองหรือผู้ชำระเบี้ยเป็นผู้ลงนามในช่องผู้กู้ 
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์ได้ที่นี่ >> https://bit.ly/PolicyLoan-Doc
2. แนบเอกสาร ดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ
ส่งเอกสารข้อ 1 และ 2 ผ่านตัวแทน หรือธนาคารกรุงเทพ หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ฝ่ายบริหารงานกรมธรรม์
1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800


ท่านสามารถตรวจสอบมูลค่ากรมธรรม์ และยอดเงินที่กู้ได้ (ยังไม่หักหนี้สิน) ได้จากแอปพลิเคชัน BLA Happy Life 
โดยเลือกเมนู “ข้อมูลกรมธรรม์” จากนั้นเลือกกรมธรรม์ที่ท่านต้องการดูรายละเอียด

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-777-8888
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ