Year-End Promotion!

​​สิทธิพิเศษเมื่อซื้อแบบประกันที่ร่วมรายการ เฉพาะเบี้ยประกันปีแรก แบบชำระเบี้ยรายปี ผ่านช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินของ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

 

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากใบคำขอเอาประกันชีวิตที่นำส่ง และชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ในช่วงระยะเวลาโครงการ


​ผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์

สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตทุกแบบประกัน (ยกเว้นแบบประกันยูนิต ลิงค์) ที่เสนอขายช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกแบบรายปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 พร้อม ดาวน์โหลด และลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน BLA Happy Life ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BLA Happy Life คลิก


รายละเอียดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

ผู้เอาประกันภัยที่เข้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด จะได้รับของสมนาคุณ ดังนี้

ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก รับบัตรกำนัลโลตัส
  30,000 – 59,999 บาท   900 บาท
  60,000 – 99,999 บาท   2,000 บาท
  100,000 – 199,999 บาท   4,000 บาท
  200,000 – 299,999 บาท   9,000 บาท
  300,000 บาทขึ้นไป   15,000 บาท
​ ​

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*คำนวณสิทธิประโยชน์ต่อรายกรมธรรม์ และคำนวณจากค่าเบี้ยประกัยภัยปีแรก รวมทั้งสัญญาหลัก และสัญญาเพิ่มเติม

ตัวอย่างการคำนวณของสมนาคุณ สำหรับผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ตามเงื่อนไขโครงการ “Year-End Promotion”​
แบบที่ 1 : ลูกค้าสมัครทำประกันชีวิตใหม่ตามเงื่อนไขโครงการ เบี้ยประกันภัยปีแรกแบบรายปี 80,000 บาท จะได้รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 2,000 บาท
แบบที่ 2 : ลูกค้าสมัครทำประกันชีวิตใหม่ตามเงื่อนไขโครงการ เบี้ยประกันภัยปีแรกแบบรายปี 500,000 บาท จะได้รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 15,000 บาท

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 • โครงการส่งเสริมการขายนี้สำหรับช่องทางช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินเท่านั้น
 • นับผลงานเป็นรายกรมธรรม์ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่สมัครกรมธรรม์ประกันชีวิตทุกแบบประกัน (ยกเว้นแบบประกันยูนิต ลิงค์) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกแบบรายปี
 • เบี้ยประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขการรับของสมนาคุณ นับรวมเบี้ยประกันภัยหลักและสัญญาเพิ่มเติม
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องดาวน์โหลด ลงทะเบียน และเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน BLA Happy Life ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
 • ผู้เอาประกันภัยที่เคยดาวน์โหลด ลงทะเบียน และเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน BLA Happy Life สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว หากซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่ และชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขของโครงการนี้จะได้รับของสมนาคุณโดยอัตโนมัติ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะการสมัครทำประกันภัยใหม่ โดยชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี (ปีแรกเท่านั้น )
 • ณ วันที่จัดส่งของสมนาคุณ กรมธรรม์จะต้องมีผลบังคับ
 • บริษัทจะจัดส่งของสมนาคุณให้ผู้เอาประกันภัยภายใน 90 วัน หลังจากวันสมัคร ชำระเบี้ยประกันภัย และกรมธรรม์อนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งผ่านช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดจากโครงการส่งเสริมการขาย 1 โครงการ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น โดยบริษัทจะเลือกของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เอาประกันภัย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน ยกเลิก หรือ ชดเชยความเสียหาย กรณีบัตรกำนัลชำรุด หรือ สูญหาย
 • ของสมนาคุณนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ หรือ เงื่อนไขที่ระบุโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยโปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจสมัครทำประกันภัยทุกครั้ง

สนใจติดต่อตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินของท่าน หรือโทร. 02-777-8888

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ