นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมด้วยนายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อานวยการกองออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งกว่า 3,000 ในงานแข่งขัน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล กรุงเทพประกันชีวิต ฮาล์ฟ มาราธอน 2015 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สะพานพระราม 8 ซึ่งงานเดิน-วิ่งนี้ กรุงเทพประกันชีวิตได้การสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อตอกย้ำการส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี รายได้จัดสร้างสวนสุขภาพ Healthy Park เพื่อบริการประชาชนในชุมชนต่างๆ ตามแนวคิดชีวิตที่มีความสุขมากกว่า