ดูแลผู้สูงอายุ


กรุงเทพประกันชีวิต ต่อยอดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน มอบความสุข เปิดโลกสดใส แก่ผู้สูงวัยทั่วประเทศ

2018-01-24T00:00:00Z

         ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมาพร้อมกับความกังวลในด้านต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามวัย ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพร่างกายหรือจิตใจที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยพื้นฐานสำคัญที่ควรได้รับความใส่ใจเป็นอันดับต้นๆ คือ ปัญหาด้านสายตาและการมองเห็น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย อันเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมไทย กรุงเทพประกันชีวิต จึงมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและแบ่งปันความสุขแก่ผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาและการมองเห็น ผ่านการตรวจสุขภาพและมอบแว่นตา ภายใต้โครงการ “ร่วมสร้างความสุข โลกสดใส สำหรับผู้สูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวิต” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและช่วยลดปัญหาด้านการมองเห็นในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงวัย โดยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปีที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมไปแล้วรวมกว่า 40 แห่ง และได้มอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัยแล้วกว่า 15,000 ราย  ราย

         นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนห่วงใยในคุณภาพชีวิต การที่ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นนั้น จะนำไปสู่การดำรงชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุข ทางบริษัทฯ จึงได้ริเริ่มทำโครงการ ร่วมสร้างความสุข โลกสดใส สำหรับผู้สูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวิต โดยให้บริการวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงวัยที่มาร่วมงานในแต่ละพื้นที่ และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 5 แล้ว” ”  

         โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงจำนวนของผู้ป่วยที่ประสบปัญหาทางสายตาในปัจจุบันว่ามีมากถึง 14 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยที่ตาบอดสนิทประมาณ 2 แสนคน และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีสาเหตุหลักมาจากโรคต้อกระจก ซึ่งหากผู้ที่มีปัญหาทางสายตาไม่ได้รับการตรวจ หรือหาแนวทางในการรักษาและถนอมสายตาอย่างทันท่วงที อาจส่งผลต่อความสามารถในการมองเห็นอย่างถาวรได้””  

         นายวิพล กล่าวเสริมว่า “นับแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน เราได้จัดโครงการไปแล้วในพื้นที่ 52 อำเภอทั่วประเทศ และในปี 2560 นี้ เราได้เดินหน้าสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องในอีก 12 อำเภอ โดยเริ่มจากเขตภาคเหนือ ที่อำเภอข่วงเปา และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และต่อไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ พิจิตร และนครสวรรค์ และในภาคอื่นๆ โดยมีผู้สูงวัยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 250 รายในแต่ละพื้นที่ เพื่อรับการตรวจสุขภาพและวัดสายตาพร้อมประกอบแว่นตา กรุงเทพประกันชีวิตภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุข และช่วยพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตประจำวันแก่ผู้สูงวัยด้วยการส่งมอบโอกาสในการมองเห็นที่ดีขึ้น” ””  

         ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าแก่สังคม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ด้วยเราเชื่อว่าจะนำมาซึ่งชีวิตที่มีความสุขมากกว่า ””  

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ