สุขภาพและกีฬา


กรุงเทพประกันชีวิต มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวนเงินเอาประกันภัย 162 ล้านบาท แก่ทัพนักกรีฑาทีมชาติไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

2020-07-30T00:00:00Z

     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสนับสนุนทัพนักกรีฑาทีมชาติไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม รวมจำนวนเงินเอาประกันภัย 162 ล้านบาท เพื่อสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจให้นักกรีฑาและผู้ฝึกสอน พร้อมเดินหน้าฝึกซ้อมและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยได้อย่างเต็มที่ โดย ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบกรมธรรม์ แก่ พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ
     ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นโยบายหลักของกรุงเทพประกันชีวิต คือการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพที่ดีแก่ประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นสมาคมที่มีความแข็งแกร่งในการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ให้เป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพ สร้างเยาวชนให้มีเป้าหมายในชีวิต มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อจะเป็นที่ 1 นำชื่อเสียงมาให้ประเทศไทย
     ดังนั้นกรุงเทพประกันชีวิตมองว่า การสนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิตและความคุ้มครองอุบัติเหตุนั้น เป็นการส่งมอบความอุ่นใจและหลักประกันที่มั่นคงให้กับนักกรีฑาไทยและทีมผู้ฝึกสอน ทำให้ทุกคนหมดห่วง หมดความกังวลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเมื่อการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาอย่างเต็มความสามารถ กรมธรรม์ประกันชีวิตที่กรุงเทพประกันชีวิตสนับสนุนให้กับนักกรีฑาทีมชาติไทยและทีมผู้ฝึกสอน ในปีที่ 8 นี้ รวมจำนวนเงินเอาประกันภัย 162 ล้านบาท การส่งมอบขวัญและกำลังใจแก่นักกรีฑาในครั้งนี้ อาจจะสร้างความยิ่งใหญ่ที่ยังมาไม่ถึงให้เกิดขึ้นได้
     กรุงเทพประกันชีวิต ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมที่จะสนับสนุนการทำหน้าที่ของนักกีฬาทีมชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแบบอย่างการส่งเสริมกิจกรรมที่ดีงามให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป ความแนวคิด กรุงเทพประกันชีวิต ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า”

 

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ