กรุงเทพ 200

​​
กรุงเทพ 200

ออมง่าย เป็นรายเดือน ตั้งแต่เริ่มวัยทำงาน เบี้ยคงที่ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาท รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญา ครบสัญญารับเงินก้อนอีก 200% ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200% พร้อมให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

 
  • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 60 ปี

  • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท

  • จ่ายเบี้ยประกันภัยสบายๆ เริ่มต้น 1,000 บาทต่อเดือน หรือ 12,000 บาทต่อปี เท่ากันทุกเพศ ทุกวัย

  • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี หรือรายเดือน

  • เลือกรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมทั้งประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ เป็นต้น

  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

 
กรุงเทพ 200
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง ​​

1. ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึง 25 ปี

2. รับเงินคืน 1.00% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6

3. รับเงินคืน 1.50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 - 12

4. รับเงินคืน 1.75% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 13 - 18

5. รับเงินคืน 2.00% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 19 - 25

6. มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

7. รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 239.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

8. รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

tel 02 777 8888 ดาวน์โหลดโบรชัวร์