บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99

เพราะชีวิตหลังเกษียณ ของคนทุกคนมีค่าใช้จ่ายต่างกัน ทำไมเราจึงต้องเตรียมพร้อม...ในปัจจุบันคนมีอายุยืนขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น ทำให้ต้องมีเงินออมมากขึ้นเช่นเดียวกัน หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย วางแผนให้พร้อมด้วย “บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99” เลือกรับบำนาญ 24% ต่อปี หรือรายเดือน 2.025% ต่อเดือน นานถึงอายุ 99 ปี

  • อายุรับประกันภัย
    20 – 59 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
    20 – 55 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี และถึงอายุ 60 ปี
    20 – 50 ปี สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
  • สามารถเลือกรับความคุ้มครองด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ เป็นต้น
บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99
บีแอลเอ สมาร์ทเพนชั่น 99

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ