hero

โรงพยาบาลคู่สัญญา


ท่านสามารถค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ให้บริการได้ตามด้านล่างนี้

เลือกตามประเภทการให้บริการ

โรงพยาบาล จังหวัด ประเภทการให้บริการ
ท่าอุเทน นครพนม
ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
ธนกาญจน์ กาญจนบุรี
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ธนบุรี – บำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร
ธนบุรี ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ธนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
ธนบุรี ราษฎร์ยินดี สงขลา
โรงพยาบาลตำรวจ ×

ที่อยู่:

2 ซ.ศูนย์วิจัย7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์:

0-2310-3000

โทรสาร:

การให้บริการ:

บริการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันตามเงื่อนไขที่กำหนด

บริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและ Day Surgery ณ โรงพยาบาล

บริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตส่วนบุคคล ณ โรงพยาบาล

บริการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาล

Google Map:

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ