โดย คณปราธีดา แสงศรีจันทร์ ผู้บริหารผู้บริหารพัฒนาการตลาดสามัญ ภาคเหนือ 1เจ้าหน้าที่ และฝ่ายขาย ร่วมกันมอบแว่นตา และตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานและตรวจวัดสายตาในชุมชน โดยทีมแพทย์คุณภาพ พร้อมแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตายาว เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข มองเห็นโลกสดใสกว่าเดิม พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน และ กิจกรรมสันทนาการ ให้กับผู้สูงวัย