ท่ามกลางกระแสการใช้ชีวิตยุคใหม่ คนไทยส่วนใหญ่มีภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้วยปัจจัยต่างๆ ในชีวิต เช่น ค่าครองชีพ บ้าน รถ สมาร์ทโฟน ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นที่มาของปัญหาหนี้สิน ถ้าไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีพอ ดังนั้น หากเราสามารถวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน ชีวิตก็ย่อม "ออกแบบได้"
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นคุณค่าของการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน ด้าน จึงจัดเสวนาครั้งนี้ขึ้น โดยมีคุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง เป็นวิทยากร พร้อมทั้งคุณสรรเสริญ สันติพงษ์สกุล นักวิเคราะห์ระบบ ให้เกียรติมาเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง ซึ่งวิทยากรทั้งสองท่าน ก็ได้วิเคราะห์และวางแผนการเงินอย่างรอบด้านบนเวทีแบบสดๆ เพื่อให้ผู้เข้าฟังเสวนาได้ความรู้และมุมมองใหม่ว่า การวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน คือการสร้างหลักประกันให้ชีวิต ควบคู่ไปกับการสร้างฐานะให้มั่นคง และเมื่อมีทั้งสองสิ่งนี้อย่างสมดุล ก็สามารถมีชีวิตที่ปราศจากปัญหาการเงินอย่างที่เรากำหนดได้เอง ชีวิตก็พร้อม…ออกแบบได้อย่างที่ใจต้องการ

ผู้เข้าฟังเสวนาในครั้งนี้ให้การตอบรับอย่างไรบ้าง…ลองมาฟังเสียงกันสักเล็กน้อย

คุณทิพย์อาภา ศรีวรางกูล อายุ 54 ปี อาชีพ รับราชการ “เมื่อก่อนประหยัดอย่างเดียว ฝากเงินในธนาคาร แต่ฟังเสวนาแล้วรู้ว่าต้องกระจายและป้องกันความเสี่ยง ได้แง่มุมว่าควรออมแบบไหนจึงจะได้มูลค่าเพิ่ม”
คุณรุ่งรวี สายบุตร อายุ 31 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน “เคยคิดว่าต้องมีเงินเยอะๆ ถึงจะวางแผน แต่ตอนนี้รู้ว่ายิ่งรายได้น้อยก็ยิ่งต้องวางแผนการเงิน งานเสวนานี้จึงมีประโยชน์มาก”
คุณณิชกานต์ ปรีเปรม อายุ 30 ปี อาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน “หลังฟังเสวนา ก็เห็นภาพชัดขึ้นว่าควรวางแผนการเงินอย่างไร เพื่อไม่ต้องมาแก้ปัญหาทีหลัง และเพื่อหลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินที่คนไทยส่วนใหญ่ประสบอยู่”
คุณมนูญศักดิ์ ตันติวิวัฒน์ อายุ 60 ปี อดีตผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ “ชีวิตในวัยหนุ่มที่ผ่านมาเป็นเหมือนเส้นกราฟขึ้นลงแบบสุดโต่ง ไม่แน่นอน และไม่มีเงินเหลือเก็บ เพราะผมไม่รู้จักวิธีการบริหารเงิน การจัดเสวนาให้ความรู้ในลักษณะแบบนี้ผมพยายามหาฟังมาตั้งนานแล้ว แต่ไม่มีใครจัด ต้องขอบคุณผู้จัดเป็นอย่างมาก ที่ทำให้ผมเข้าใจว่าการวางแผนการเงินที่ถูกต้องเป็นอย่างไร”

​หากท่านพลาดการเสวนาครั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิตก็ได้จัดเตรียม “ที่ปรึกษาทางการเงิน” ไว้ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา ให้คนไทยสามารถวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน ด้วยบริการที่พร้อม และใจที่พร้อม ให้คุณมี “ชีวิตที่ออกแบบได้” ทั้งด้านการเสริมสร้างฐานะและสร้างหลักประกัน ... ติดต่อที่ปรึกษาของเรา หรือโทร. 0 2777 8888