ดูแลผู้สูงอายุ


สร้างความสุขโลกสดใสสำหรับผู้สูงวัย ปีที่ 3

2015-12-30T00:00:00Z
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี 2558 นี้ กรุงเทพประกันชีวิต จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อม และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านโครงการ “ร่วมสร้างความสุขโลกสดใสสำหรับผู้สูงวัย จากใจกรุงเทพประกันชีวิต” ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุพร้อมตรวจสุขภาพผู้สูงวัย ทั้งหมด 14 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้แก่

1. อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2. อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
3. อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
4. อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5. อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
6. ต.ชะอม จ.สระบุรี
7. อ.ไพรสาลี จ.ชัยนาท
8. อ.เถิน จ.ลำปาง
9. อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
10. อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
11. อ.เมือง จันทบุรี
12. อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
13. อ.เมือง จ. กำแพงเพชร
14. อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

​ทั้งนี้กรุงเทพประกันชีวิตยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุต่อไป โดยเชื่อว่าการมองเห็นโลกได้ชัดเจนขึ้นอาจเป็นเพียงความสุขเล็กๆ ของใครบางคนแต่สำหรับผู้สูงวัยการมองเห็นโลกสดใสนั้นถือเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ