การศึกษา


กรุงเทพประกันชีวิต มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน เดินหน้าจัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิตที่มีความสุข” ปี 2557

2014-12-30T00:00:00Z
กรุงเทพประกันชีวิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตและสุขภาพของเยาวชน ในเรื่องการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและการออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ซึ่งขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ “น้ำดื่มสะอาด เพื่อชีวิตที่มีความสุข” ด้วยการมอบเครื่องกรองน้ำ และระบบกักเก็บน้ำสะอาด เช่น ถังน้ำดื่ม และเครื่องสูบน้ำ ตามความต้องการและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยเริ่มต้น 7 แห่งแรก ในปี 2556 นอกจากนี้ยังร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกายแก่นักเรียน ซึ่งทีมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน ของบริษัทยังช่วยมอบความรู้เรื่องการออม พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตลอดปี 2557 บริษัทยังคงดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยมอบอุปกรณ์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
2. โรงเรียนนายอพัฒนา อ.เมือง จ.สกลนคร
3. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
4. โรงเรียนวัดนาหนองบุญ อ.นาหมอบุญ จ.นครศรีธรรมราช
5. โรงเรียนบ้านหนองจิก อ.หนองไผ่ จ. กระบี่
6. โรงเรียนบ้านตีบใต้ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
7. โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
​8.โรงเรียนบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงว อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ