การศึกษา


กรุงเทพประกันชีวิต มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน เดินหน้าจัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิตที่มีความสุข” ปี 2558

2015-12-30T00:00:00Z
กรุงเทพประกันชีวิต ตระหนักว่า การมีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนการเข้ารับการศึกษาของเยาวชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาเด็กๆ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศในอนาคต ในปี 2558 นี้จึงได้จัดให้มีโครงการ “สานฝันจากพี่สู่น้อง ปีที่ 9” ขึ้นเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียน รวมถึงโครงการ “น้ำดื่มสะอาดเพื่อชีวิตที่มีความสุข” ขึ้นเพื่อเดินทางไปมอบเครื่องกรองน้ำ และระบบกักเก็บน้ำสะอาดให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด รวมทั้งหมด 14 แห่งทั่วประเทศไทย ได้แก่

1. โรงเรียนบ้านหนองโอน-หนองฮาง อ.เมือง จ.อุดรธานี
2. โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู อ.เมือง จ.ชลบุรี
3. โรงเรียนวัดอัมพวัน จ. ตรัง
4. โรงเรียนบ้านน้ำฉา จ. นครศรีธรรมราช
5. โรงเรียนบ้านเขาทราย จ. นครศรีธรรมราช
6. โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร จ.นครศรีธรรมราช
7. โรงเรียนบ้านเราะ (อุทัยประชาสรรค์) จ.นครศรีธรรมราช
8. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
9. โรงเรียนแม่แจ่ม
10. โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
11. โรงเรียนสันติสุข
12. โรงเรียนสองแคววิทยาคม
13. โรงเรียนบ้านโคกแปะ จ.ขอนแก่น
14. โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ จ.ขอนแก่น
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ