กรุงเทพประกันชีวิต


กรุงเทพประกันชีวิต เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ประชาชน มอบรางวัลเชิดชูเกียรติตัวแทนดีเด่นประจำปี 2559

2017-06-30T00:00:00Z
      โดยมีตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิตร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติรวมทั้งสิ้น 978 คน รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน ผ่านการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการประกันชีวิต และทำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต โดยทุกคนถือเป็นหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าสู่จุดหมายร่วมกันอย่างเต็มภาคภูมิ
     นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 66 ปี ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้อยู่เคียงคู่คนไทย บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามเป้าหมายที่จะให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการวางแผนการเงิน ดังนั้นบริษัทจึงพัฒนาความสามารถและศักยภาพของตัวแทนประกันชีวิต เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาการเงินที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการวางแผน พัฒนาให้ตนเองให้มีความรู้ในระดับสากล ผ่านทั้งการอบรมภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการจัดสัมมนาเพิ่มความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งเน้นด้านการบริการของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ปลูกฝังและตอกย้ำการให้บริการที่ประทับใจ ทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริตกับผู้รับบริการ” นายวิพล กล่าว
     วันนี้ บุคลากรตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิต นับเป็นหัวใจสำคัญสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอเชิดชูเกียรติความมุ่งมั่น ความแข็งแกร่งทั้งคุณภาพและคุณวุฒิ โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา เรามีนักวางแผนการเงินมากมายที่สอบผ่านวุฒิบัตร CFP® AFPT™ และได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพประเภทต่างๆ ตลอดจนผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุน (Single License) เพิ่มขึ้น ดังบทพิสูจน์จากรางวัลแห่งความสำเร็จเป็นเครื่องการันตีความรู้ความสามารถ อาทิ รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality Awards) จำนวน 355 คน รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ หรือ IQA (International Quality Awards) จำนวน 339 คน รางวัลสโมสรล้านเหรียญ โต๊ะกลม หรือ MDRT (Million Dollar Round Table) จำนวน 86 คน รางวัล Beyond Life Awards จำนวน 58 คน รางวัลเกียรติยศ เพชรน้ำเอก ประจำปี 2559 จำนวน 35 คน
     “โดยทุกรางวัลถือเป็นภาพสะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความพยายามและศักยภาพ อันได้มาจากการเรียนรู้ หยาดเหงื่อ แรงกายแรงใจของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ที่มากความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่แสดงถึงความสำเร็จ พร้อมเดินหน้ารักษาความเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชน และเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพประกันชีวิตจึงขอเชิดชูเกียรติและขอบคุณทุกแรงกายแรงใจอย่างแท้จริง” วิพล กล่าวเปิดท้าย
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ