hero

สาขาและแผนที่


สำนักงานใหญ่

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1415 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

เวลาทำการ:
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น.
(ปิดวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Call Center 02-777-8888

เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สาขา
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เชียงราย
เชียงราย
836/21 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
×
ที่อยู่:
836/21 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
เชียงใหม่
เชียงใหม่
119/3 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
×
ที่อยู่:
119/3 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
ฝาง
เชียงใหม่
376/3 หมู่ 2 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
×
ที่อยู่:
376/3 หมู่ 2 ถ.โชตนา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
เชียงคำ
พะเยา
25 หมู่ 10 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
×
ที่อยู่:
25 หมู่ 10 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
พะเยา
พะเยา
15/26-27 ถ.ประตูกลอง 2 ต.เวียง อ. เมือง จ.พะเยา 56000
×
ที่อยู่:
15/26-27 ถ.ประตูกลอง 2 ต.เวียง อ. เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
พิจิตร
พิจิตร
24/172 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
×
ที่อยู่:
24/172 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ