บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168

วางรากฐานอนาคตที่มั่นคง พร้อมผลตอบแทนและหลักประกันที่มั่นใจ ด้วย บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168 รับเงินคืนทุกปีตลอดสัญญา รวมผลประโยชน์สูงสุด 1,102%

 • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 65 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 16 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 30,000 บาท
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168

กรณีมีชีวิตอยู่

 1. รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 3
 2. รับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 4 - 6
 3. รับเงินคืน 7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9
 4. รับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 10 - 15
 5. รับเงินครบกำหนดสัญญา 1,000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 6. รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 1,102% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิตทุกกรณี

รับความคุ้มครองชีวิตเท่ากับร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย ดังนี้

บีแอลเอ สมาร์ทเซฟวิ่ง 168

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ