บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์

​​
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์
 
  • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 65 ปี
  • คุ้มครองชีวิตยาวนาน ถึงอายุ 99 ปี เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้หลากหลาย 5,10 และ 15 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้นตั้งแต่ 10 ล้านบาท
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์
 
บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์
 

กรณีมีชีวิตอยู่
มีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิต
เสียชีวิตทุกกรณี รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต หรือที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ

×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ