รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
  1. คุณคมคาย ธูสรานนท์

    ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

  2. คุณยูทากะ สึโบอิ

    กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

  3. คุณเวทิศ อัศวมังคละ

    กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

​ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ