รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 1. คุณคมคาย ธูสรานนท์

  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 2. คุณประไพวรรณ ลิมทรง

  กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 3. คุณยูทากะ สึโบอิ

  กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 1. คุณเวทิศ อัศวมังคละ

  กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

​ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ