รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. คุณสาวิตรี รมยะรูป

  ประธานกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. คุณวราวรรณ เวชชสัสถ์

  กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 3. คุณประไพวรรณ ลิมทรง

  กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. คุณศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์

  กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้บริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 3. คุณชัยพล อินทุประภา

  กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้บริหารสายกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร)

 

ดาวน์โหลด คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ