รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. คุณวราวรรณ เวชชสัสถ์

  ประธานกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. คุณสาวิตรี รมยะรูป

  กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 3. คุณเวทิศ อัศวมังคละ

  กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลด คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ