รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 1. คุณวราวรรณ เวชชสัสถ์

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณยูทากะ สึโบอิ

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. คุณชลลดา โสภณพนิช

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

  กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน)

 3. คุณอรนุช สำราญฤทธิ์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้บริหารสายประกันชีวิต)

ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ