รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 1. คุณประพันธ์ อัศวอารี

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณคมคาย ธูสรานนท์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณยูอิชิ ฮอนด้า

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. คุณชลลดา โสภณพนิช

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. คุณจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. คุณอรนุช สำราญฤทธิ์

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ