รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  1. ดร.ศิริ การเจริญดี

    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  2. คุณชัย โสภณพนิช

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  3. คุณโทโมฮิโระ เยา

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ