รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการลงทุน
 1. ดร.ศิริ การเจริญดี

  ประธานกรรมการลงทุน

 2. คุณสาวิตรี รมยะรูป

  กรรมการลงทุน

 3. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการลงทุน

 4. คุณชลลดา โสภณพนิช

  กรรมการลงทุน


​ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ