รู้จักเรา

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

​​
คณะกรรมการลงทุน
 1. ดร.ศิริ การเจริญดี

  ประธานกรรมการลงทุน

 2. คุณสาวิตรี รมยะรูป

  กรรมการลงทุน

 3. คุณโชน โสภณพนิช

  กรรมการลงทุน

 1. คุณชลลดา โสภณพนิช

  กรรมการลงทุน

 2. คุณไพศาล เลิศโกวิทย์

  กรรมการ  (ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก)

 

​ดาวน์โหลด กฎบัตรคณะกรรมการลงทุน

 
×

ฝากข้อความไว้ให้เราติดต่อกลับ